Sweden; Senaste utvecklingen inom privacy-området (inkl. SCHREMS 2 domen)
Tell a Friend About This EventTell a Friend
 

9/21/2020
When: Måndag 21 september
08.30- 09.45
Where: TEAMS-möte
TEAMS
Sweden
Contact: Valentino Berti
+46 703541656


Online registration is closed.
« Go to Upcoming Event List  

Schrems 2 domen, senaste utvecklingen inom privacy-området

 

Vi kommer få höra ifrån Norelid Advokatbyrå om den senaste utvecklingen på integritets-området.
Vi får bland annat en genomgång av den dom som kallas Schrems II och vad domen innebär. Microsoft kommer
bidra med sin syn på vad de ”supplementary measures” som nämns i domen är i relation till Microsofts tjänster.

Sandra Elvin – säkerhetschef på Microsoft i Sverige

Sandra jobbar med fokus på cybersäkerhet och compliance för Microsoft i Sverige.
Under 20 år har Sandra haft olika IT-roller inom såväl privat som offentlig sektor, varav 9 år inom
informations- och IT-säkerhet. Närmast har hon varit IT-säkerhetschef på H&M.

 

Levi Bergstedt – Advokat på Norelid Advokatbyrå

Levi Bergstedt har arbetat med frågor rörande persondataskydd och GDPR sedan 2015 och är också en erfaren jurist
inom det försäkringsrättsliga området Cyber Risk. Levi tillhör Norelid Advokatbyrås GDPR-grupp och bistår klienter med
alla typer av data privacyfrågor, inkl. personuppgiftsincidenter, utbildningar, behovsanalyser och riskbedömningar.
Med bred erfarenhet från försäkring och försäkringsskador samt tvistlösning arbetar Levi i advokatbyråns GDPR Incident Team 
med särskilt fokus på samordningsfrågor såsom ”
Incident Manager” samt bistår klienter med juridisk rådgivning i samband
med upprättande av anmälan till Datainspektionen och eventuell efterföljande domstolsprocess.

Marcus Appeltofft – Biträdande jurist på Norelid Advokatbyrå

Marcus Appeltofft är sedan flera år specialiserad i frågor rörande persondataskydd och ingår i advokatbyråns GDPR-grupp.
Marcus bistår regelbundet klienter med alla typer av frågor rörande data privacy- och GDPR-relaterade frågor såsom
exempelvis behovs- och implementeringsprocesser, skräddarsydda utbildningar, compliance-åtgärder samt biträde vid
avtalsförhandlingar m.m. Marcus ingår i advokatbyråns GDPR Incident Team med erfarenhet av hantering av personuppgiftsincidenter.

Webinariet modereras av IAMCP Swedens ansvarige för IT-säkerhetsfrågor, Mats Hultgren.
Mats är VP Cyber Strategies på TRUESEC och Trusted Cyber Security Advisor.

OBS vid anmälan:
Area Code; ange två valfria siffror
Glöm inte fylla i COMPANY NAME
Primary IAMCP Chapter: Skriv SWEDEN

Välkommen

Valentino Berti
IAMCP Sweden Chapter
Kansli, 0703-541656

Mats Hultgren
TRUSEC
Programansvarig IAMCP SIG SEC
mats.hultgren@truese.se

 

connect. learn. grow.
Let's get social
get in touch

909 Lake Carolyn Pkwy, Suite 320
Irving, TX 75039

214. 445. 6396

info@iamcp.org