Sweden; Intresseanmälan för opinionsbildning kring Molntjänster
Tell a Friend About This EventTell a Friend
 

 Export to Your Calendar 8/20/2020 to 12/31/2020
When: Endast för intresseanmälan
1:00 PM
Where: Detta är endast för intresseanmälan
Intresseanmälan
Sweden
Contact: Valentino Berti
0703 541656


Online registration is closed.
« Go to Upcoming Event List  

 

OPINIONSBILDNING AVSEENDE PUBLIKA MOLNTJÄNSTER OCH OFFENTLIG FÖRVALTNING

 

Denna site är till för att du skall kunna intresseanmäla dig för att tillsammans med likasinnade diskutera 
praktiska och juridiska frågor kring molntjänster i publika moln och offentlig sektor.

Med publika moln avser vi molntjänster från svenska privata företag samt från Microsoft (Azure).

Fokus till en början är att förstå hur den juridiska situationen är just i Sverige med ESAM-gruppens syn på publika moln och speciellt inom offentlig förvaltning.

Tanken är att informera varandra genom att publicera information om artiklar, konferenser, seminarier, inlägg i sociala media med mera som berör ämnet.

Finns behovet och intresset kan IAMCP även arrangera fysiska frukostmöten och Teamsmöten för att diskutera ämnet.

Vi samarbetar inofficiellt med branschorganisationen IT & Telekomföretagen där vi har infoutbyte med varandra.

Genom att anmäla dig här kommer vi att skicka info till dig samt inbjudningar till aktiviteter som berör ämnet och du kommer att bli inbjuden till grupper i Sociala media för erfarenhetsutbyte.

Här nedan är några intressanta länkar men har du andra brra länkar om ämnet får du gärna tipsa info@iamcp.se:

Föreläsning från Almedalen 2019 med bla. Microsofts chefsjurist Mathias Strand. Diskussion om vad CLOUD ACT egentligen innebär.
Se videon här

Försäkringskassan vill bygga ett statligt moln med Open Source programvara.
Läs IDG-artikeln här

Myndigheternas it-drift ska bli säkrare och mer kostnadseffektiv
Pressmeddelande från Regeringskansliet september 2019. läs här

Artikel om Microsofts molntjänster skriven av Microsoft. artikeln innehåller flera bra länkar
Läs artikeln r

 Artikel i NY TEKNIK skriven av Daniel Akenine, Teknisk Chef hos Microsoft Sverige
Läs artikeln här

Välfärden beroende v svenskarnas data 
Artikel i SvD - läs här

Synch Advokat AB memo on the CLOUD Act commissioned by American Chamber of Commerce in Sweden  - 
Läs här

eSams juridiska expertgrupp förtydligar uttalanden om röjanden och molntjänster
Läs vad eSAM gruppen tycker om tjänster i publika moln här

RADAR REVIDERAR UPP PROGNOSERNA FÖR DEN SVENSKA IT-MARKNADEN 2020

Radar Group har publiverat en pressrelease där det bland annat står:

”Utvecklingen inom molntjänster i Sverige just nu är svagare än i vår omvärld.
Det är främst föranlett av en rådande osäkerhet runt molntjänster inom offentlig sektor.
Det är viktigt att vi hanterar denna osäkerhet för att offentlig sektor ska kunna dra nytta
av molnets skalfördelar och inte stå helt stilla under ett par år i avvaktan på utredningar
och politik”, fortsätter Hans Werner

Läs hela pressreleasen här

Bolagsverket går över till Office365, äntligen en statlig myndighet som tänker rätt och gör på rätt sätt.
Läs hela artikeln här 

 

Här är länken till Regeringens utredningsdirektiv:
https://www.regeringen.se/4a8565/contentassets/9ff2044c185f4e5cb9ffc5c1eef18195/kommittedirektiv-saker-och-kostnadseffektiv-it-drift-for-den-offentliga-forvaltningen.pdf

 

Nya länkar sedan 2020-06-25 

Advokatbyrån CIRIO publicerade den 12 maj 2020 en rapport kallad "molntjänster, offentlighet och sekretess i offentlig sektor".
Läs CIRIOS rapport här
Få en presentation av rapporten här

Den 26 maj 2020 svarade eSAM på CIRIOS rapport.
Läs eSAMs svar på CIRIOS rapport här

Nu var debatten igång, CIRIO svarade på eSAMS svar ovan, 
läs svaret här.

Försäkringskassan publicerar en vitbok
Under hösten 2019 med titeln ”Molntjänster i 
samhällsbärande verksamhet – risker, lämplighet och vägen framåt”.
I vitboken konstaterar Försäkringskassan  bl.a. genom hänvisning till
eSams uttalanden, att det finns bestämmelser
i såväl svensk rätt som EU-rätt som hindrar svenska myndigheter att använda vissa publika molntjänster i privat
regi för att hantera sekretessreglerade uppgifter eller personuppgifter, om molntjänstleverantören träffas av lagstiftning
som ger utländska myndigheter rätt att ta del av data och uppgifter som lagras hos leverantören ifråga
.
Läs vitboken här

 

Särskild utredare för utredningen
om säker och kostnadseffektiv it-drift för den offentliga förvaltningen är
Annelie Roswall Ljunggren (GD för Statskontoret). Huvudsekreterare är Tina Nilsson.

Jag skulle föreslå att ni tar kontakt via Tina Nilsson på tina.nilsson@regeringskansliet.se.

Nils Fjelkegård

Kansliråd
Infrastrukturdepartementet
Enheten för digital förvaltning
10333 Stockholm
Tfn 08-4052073
Mobil 072-2115097

nils.fjelkegard@regeringskansliet.se
www.regeringen.se

 

Tina J Nilsson
Huvudsekreterare
Infrastrukturdepartementet
Utredningen om säker och kostnadseffektiv it-drift för den offentliga förvaltningen (I 2019:03)
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 41 26
Mobil 0722-279 076
tina.nilsson@regeringskansliet.se
www.regeringen.se

 

Välkommen med din intresseanmälan
IAMCP Sweden Chapter

Styrelsen

 

 

connect. learn. grow.
Let's get social
get in touch

909 Lake Carolyn Pkwy, Suite 320
Irving, TX 75039

214. 445. 6396

info@iamcp.org