Print Page   |   Contact Us   |   Report Abuse   |   Sign In   |   Join Us
Community Search
Sweden: IAMCP Sweden Chapter Årsmöte 2020
Tell a Friend About This EventTell a Friend
 

3/26/2020
When: Torsdag 26 mars 2020
15:00 - 16.30 (med paus)
Where: Microsoft Teams - videomöte
Teams
Sweden
Contact: Valentino Beerti
0703-541656


Online registration is closed.
« Go to Upcoming Event List  

https://1drv.ms/b/s!AkUUaRnMPWf0lBJ9cZ4NrdcfZTO4?e=xd9W7F

 

Sweden: IAMCP Sweden Chapter årsmöte 2020

Den 26 mars 2020 kl.15.00 är det åter dags för ett årsmöte, denna gång som ett Teams-videomöte då vi har Coronaviruset som härjar i landet
just nu. 

Alla som är anställda i ett IAMCP medlemsföretag är välkomna att koppla upp sig men varje närvarande företag har en röst,
se till att anmäla dig till röstlängden när du ansluter dig.

Anslutningslänk kommer att mejlas till alla som är anmälda på denna sajt senast den 25 mars

 

Ladda ner IAMCP Sweden Chapters Årsbokslut 2019 här

 

TEAMSMINGEL (14.50 - 15.00)

Anslut dig gärna i tid och kolla att utrustningen fungerar.
Det går att anslut sig via en vanlig webbläsare.

 

FÖRELÄSNING FÖR ÅRSMÖTET (15.00 - 15.50)

Årsmötet startar med en intressant föreläsning med My Bergdahl som sedan 1 mars 2019 är näringspolitisk expert och förbundsjurist på IT&Telekomföretagen. Hon har en nära 20 år lång erfarenhet av telekom- och digitaliseringsfrågor och har bl.a. arbetat på PTS, regeringskansliet och Myndigheten för digital förvaltning, Digg. Under nära fem år jobbade My också i Bryssel som industri- och telekområd, utsänd av Näringsdepartementet och förhandlade där för Sveriges räkning förslag kopplade till industripolitik, telekom och digitalisering. My är utbildad jurist med erfarenhet från Förvaltningsrätt och Kammarrätt.


Hållpunkter i Mys föreläsning (preliminära)

  • Kort om IT & Telekomföretagen
  • Debaklet med Telestyrelsen, där allt började eSAM juristgrupp,  vilka är det och vad säger de?
  • Utredningen om statlig it-drift
  • Vad är IT&Telekomföretagens inställning till publika moln och offentlig sektor
  • Vad behöver branschen göra?

Kort videorast

ÅRSMÖTE ENLIGT STADGAR (16.00 - 16.45)

På detta årsmöte skall det väljas in 3 nya styrelsemedlemmar som ersättare till 3 avgående.
Ordförande Anders Grönlund valdes vid förra årets årsmöte på två år så han sitter kvar.

 

Årsmötets agenda är följande:

1. Mötet öppnas och frågan ställs om kallelse skett enligt stadgarna
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av sekreterare
4. Val av två justeringsmän/rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse 2018
8. Årsredovisning presenteras
9. Revisionsberättelsen presenteras
10. Beslut om att fastställa årsredovisningen med resultat- och balansräkning
      samt beslut om disposition av över/underskott.
11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
12. Uppdatering av föreningsstadgarna
13. Verksamhetsplan och budgetförslag för kommande period presenteras
14. Valberedningens rapport
15. Val av styrelseledamöter:     
      a) Namngiven vice ordförande på ett år       
      c) Övriga styrelseledamöter på ett år
16. Val av revisor på ett år
17. Val av kommande års valberedning, val på ett år
18. Inkomna förslag och motioner behandlas
19. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.
20. Mötet avslutas
21. Övriga frågor

 

Motioner

Måste komma in till styrelsen senast den 28 februari för att styrelsen skall hinna behandla dem.
Skicka din motion till info@iamcp.se

 

Välkommen med din anmälan!

 

Styrelsen för IAMCP Sweden Chapter

Andes Grönlund, ATEA
Lennart Johansson, Cloudfactor.eu
Bo Bauhn, Retune AB
Robin Elander, Crayon AB
Susanne Asp, IngramMicro AB
Johan de Verdier, Xiting Consulting Scandinavia AB
Kjell Svanström, Active Solution AB
Lotta Widorson-Lassfolk, NITECO
David Österlindh, SIGMA IT Consulting AB
Esko Airas, Cellip AB
Valentino Berti, VEBE IT-MANAGEMENT AB / IAMCP KANSLI

 

more Calendar

5/26/2020
IAMCP UK Microsoft Executive Roundtable with Michael Wignall, Azure Business Lead (virtual)

5/27/2020
Americas Member Briefing - Quarterly Webinar

5/27/2020
IAMCP Austin Meeting

5/27/2020
Tampa Chapter May Virtual Happy Hour

Featured Members

Membership Software Powered by YourMembership  ::  Legal