Print Page   |   Contact Us   |   Report Abuse   |   Sign In   |   Join Us
Community Search
Sweden: Synpunkter och kommentarer på Microsofts Dynamics 365 efter 2019-10-01
View Registrations Tell a Friend About This EventTell a Friend
 

9/18/2019
When: Webinar med TEAMS, 18 sept 15.30
15:30
Where: Sweden
Contact: Ove Bristrand, Netintegrate / Robin Elander, Crayon


Online registration is closed.
« Go to Upcoming Event List  

 

Förändringar i licensieringen av Dynamics 365, PowerApps samt Flow

Detta är för att bli inbjuden till ett kommande TEAMS-möte ifall du är intresserad

Microsoft genomför en större förändring på licensiering av Dynamics 365, PowerApps samt Flow den 1 oktober i år. Förändringen kommer att börja gälla för kunderna vid deras förnyelsedatum för prenumerationen, kunderna har en prislåsning för licenser under året som prenumerationen gäller. För kunder soim tecknar prenumeration eller förlänger prenumeration efter detta datum kommer att behöva anpassa sig till den nya licensstrukturen. Förändringarna som sker är bl.a.

 

  • Tier priser försvinner, vilket innebär att kunder över 100 användare kommer att få en prishöjning. Dock finns det möjlighet till viss rabatt.
  • Dynamics 365 Customer Engagement Plan försvinner, samtliga applikationer kommer att få köpas separat som Baslicens för 95 USD samt som tilläggslicens för 20 USD. Project Service Automation kan inte köpas som tilläggslicens. Microsoft har sett att ett fåtal kunder använder mer än 2 appar.
  • För Unified Operations plan splittas F&O i 2 delar en för Supply Chain Management och en för Finance. Även här blir det Baslicens som kommer kosta 180 USD samt tilläggslicens 30 USD.
  • För PowerApps försvinner plan 1 och 2 och ersätts med en Per user plan för 40 USD med obegränsat antal appar samt en per app plan för 10 USD för 2 appar samt PowerApps portal.
  • För Flow blir det också en Per user plan för 15 USD och en Flow per Business Process plan för 100 USD/Flow och månad, med en minimum nivå på 5 Flow.

 

NOT:
IAMCP Sweden kan ha feltolkat de slide decks som presenterats på webinars som hållits från Microsoft Corp.

 

Hur påverkar det här dig som partner? 
Känner du att IAMCP ska kalla till ett Teams möte för att diskutera frågan? 
Syftet med mötet är i så fall  att bringa klarhet i frågan samt få återkoppling av Microsoft som IAMCP kan vidareförmedla. 
Vi försöker få någon från Microsoft att delta i ett möte


Om du är intresserad av att delta i ett eventuellt Onlinemöte under september månad ber vi dig anmäla dig här så kommer du få mer information.
Använd gärna RSVP-fältet för korta synpunkter och kommentarer.

 

Hälsningar

IAMCP Sweden Chapter
Kansliet
0703 541656
info@iamcp.se

 

I samarbete med medlemmarna

Ove Bristrand, Netintegrate
Robin Elander, Crayon

 

 more Calendar

2/26/2020
IAMCP-Austin Chapter Meeting

2/27/2020
IAMCP DFW PRESENTS: National & Local Service Partner Overview

Featured Members

Membership Software Powered by YourMembership  ::  Legal