Contact Us   |   Join IAMCP   |   Sign In
Search
Sweden; IAMCP Sweden Chapter årsmöte 2019 för medlemmar
Register Tell a Friend About This EventTell a Friend
 

 Export to Your Calendar 3/27/2019
When: Wednesday, March 27, 2019
3:00 PM
Where: Microsoft i Akalla
Finlandsgatan 36
Akalla
Sweden
Contact: Valentino Berti (IAMCP Kansli)
0703 541656


Online registration is available until: 3/27/2019
« Go to Upcoming Event List  

 

IAMCP Sweden har årsmöte 2019

Vi har två pass under årsmötet, det första passet startar kl 15.00 och är en föreläsning som kommer att meddelas senare.
Den andra delen är själva årsmötet enligt nedan.

 

IAMCP SWEDEN CHAPTER - ÅRSMÖTE 2019
16.15 - 17.15

Årsmötet är det tillfälle då medlemmarna kan bestämma hur ledningen för föreningen skall se ut samt få inblick i föreningens ekonomi och verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret.


DAGORDNING 2019
1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av sekreterare
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövning av huruvida årsmötet blivit behörigt sammankallat
6. Godkännande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse 2018 
8. Årsredovisning 2018 
9. Revisionsberättelse 2018
10. Beslut om att fastställa årsredovisningen
11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
12. Uppdatering av föreningsstadgarna (eventuell)
13. Valberedningens rapport
14. Val av styrelseledamöter
      a. Namngiven ordförande på 2 år
      b. Namngiven vice ordförande på ett (1) år
      c. Övriga styrelseledamöter. Val på ett (1) år
15. Val av revisor, val på ett (1) år
16. Val av kommande års valberedning , Val på ett (1) år
17 Mötets avslutande
18. Övriga frågor

Efter årsmötet finns tid för lite mingel, dryck och tilltugg.

 

Välkommen med din anmälan

 

Styrelsen för IAMCP Sweden
Bo Bauhn, ordförande
Lennart Johansson, vice ordförande
Valentino Berti, kanslist & kassör
Susanne Asp, ledamot
Carl Tönseth, ledamot
Anders Grönlund, ledamot
Johan de Verdier, ledamot
David Österlindh, ledamot
Kjell Svanström, ledamot

more Calendar

1/22/2019
Ask IAMCP: Hear from Microsoft: How to Navigate the Co-Sell and GTM Programs

1/23/2019
Sweden; Frukostseminarium – Hur ökar vi kapaciteten i partnerledet?

Online Surveys
Association Management Software Powered by YourMembership  ::  Legal