Contact Us   |   Join IAMCP   |   Sign In
Search
Sweden; IAMCP Sweden Chapter årsmöte 2019 för medlemmar
Register Tell a Friend About This EventTell a Friend
 

 Export to Your Calendar 3/27/2019
When: Onsdagen den 27 mars 2019
15:00 Start
Where: Microsoft i Akalla
Finlandsgatan 36
Akalla
Sweden
Contact: Valentino Berti (IAMCP Kansli)
0703 541656


Online registration is available until: 3/25/2019
« Go to Upcoming Event List  

 

IAMCP Sweden Chapter årsmöte 2019

Välkommen att anmäla dig till IAMCP Sweden Chapters årsmöte för 2019.
Alla medlemföretagens anställda är välkomna men varje företag har EN röst.

Sista anmälnings, dag är den 25 mars. Vill du anmälda dig efter detta datum får du skicka ett mail till info@iamcp.se

Vi har två pass under årsmötet, det första passet startar kl 15.00 och då får vi en presentation av Microsofts nya VD, Hélène Barnekow
Den andra delen är själva årsmötet enligt nedan, bland det viktiga i att medlemmar väljer styrelse för verksamhetsåret 2019

Agenda

15.00                Microsoft Sveriges VD, Hélène Barnekow presenterar sig för IAMCP-medlemmar

15.40                Årsmöte enligt stadgarna nedan

16.30                IAMCP Swedens strategi för 2019

16.45                Dryck och tilltuggÅrsmötet är det tillfälle då medlemmarna kan bestämma hur ledningen för föreningen skall se ut samt få inblick
i föreningens ekonomi och verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret.

Vill du följa med via Video skall du skriva "VIDEO" i fältet RSVP.

Någon dag före årsmötet får du en videolänk via e-post


DAGORDNING 2019
1. Mötet öppnas och frågan ställs om kallelse skett enligt stadgarna
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av sekreterare
4. Val av två justeringsmän/rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse 2018
8. Årsredovisning presenteras för 2018
9. Revisionsberättelsen presenteras
10. Beslut om att fastställa årsredovisningen med resultat- och balansräkning
      samt beslut om disposition av över/underskott.
11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
12. Uppdatering av föreningsstadgarna
13. Verksamhetsplan och budgetförslag för kommande period presenteras
14. Valberedningens rapport
15. Val av styrelseledamöter:     
      a) namngiven ordförande på två år,
      b) Namngiven vice ordförande på ett år       
      c) Övriga styrelseledamöter på ett år
16. Val av revisor på ett år
17. Val av kommande års valberedning, val på ett år
18. Inkomna förslag och motioner behandlas
19. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.
20. Mötet avslutas
21. Övriga frågorEfter årsmötet finns tid för lite mingel, dryck och tilltugg.

 

Välkommen med din anmälan!

 

Styrelsen för IAMCP Sweden 2018
Bo Bauhn, ordförande
Lennart Johansson, vice ordförande
Valentino Berti, kanslist & kassör
Susanne Asp, ledamot
Anders Grönlund, ledamot
Johan de Verdier, ledamot
David Österlindh, ledamot (Syd)t
Kjell Svanström, ledamot
Robin Elander, ledamot (väst)

 

more Calendar

3/21/2019
IAMCP DK: Netværksmøde Microsoft

Online Surveys
Association Management Software Powered by YourMembership  ::  Legal