Contact Us   |   Join IAMCP   |   Sign In
Search
Sweden; NIS-direktivet och dess påverkan på företag och myndigheter
View Registrations Tell a Friend About This EventTell a Friend
 

4/10/2018
When: Tisdag 10 april
08:30 - 10_:00
Where: Microsoft Akalla
Finlandsgatan
Akalla
Sweden
Contact: Valentino Berti
0703-541656


Online registration is closed.
« Go to Upcoming Event List  


NIS-direktivet och dess påverkan på företag och myndigheter.I dessa dagar talar alla om GDPR och NIS-direktivet har fått stå tillbaka lite i kommunikationen.

Direktivet är en del i EUs paraply av åtgärder för att höja säkerheten kopplat till nätverk och informationssystem inom 
unionen. NIS-direktivet ställer bland annat krav gällande säkerhetsåtgärder, incidentrapportering och tillsyn.

Medlemsstaterna ska tillämpa direktivets bestämmelser i nationell rätt från och med den 10 maj 2018. Precis som GDPR så kommer NIS-direktivet att införa sanktionsavgifter kopplat till försummade åtaganden från de som träffas av lagen. 
I England kan dessa sanktionsavgifter uppgå till 17 miljoner pund. IAMCP vet att flera av våra partners kommer att träffas av lagen och garanterat kommer de ha kunder som träffas. Därav har vi bjudit in MSB för att komma och hålla detta seminarium tillsammans med oss för att reda ut frågetecknen kring Sveriges tilltänkta genomförande av direktivet.

Vem träffas a NIS-direktivet? 
Vad är det som krävs och förväntas av den som träffas?
Hur kan vi som partners hjälpa kunder som träffas av lagen?

MÅLGRUPP
Beslutsfattare och säkerhetspersonal

FÖRELÄSARE
Christoffer Karsberg från MSB
Moderator är Mats Hultgren från medlemsföretaget Addlevel


IAMCP SIG SECURITY
Mats Hultgren, Addlevel, SIG SEC ansvarig
mats.hultgren@addlevel.se


Valentino Berti
IAMCP Kansli
info@iamcp.se
0703-541656


Association Management Software Powered by YourMembership  ::  Legal