Contact Us   |   Join IAMCP   |   Sign In
Search
Sweden: IAMCP Affärsskola - Affärsretorik för
Register View Registrations Tell a Friend About This EventTell a Friend
 

 Export to Your Calendar 3/19/2018 to 3/20/2018
When: Affärsretorik 19 - 20 mars
09:00 - 16:00
Where: Microsoft Akalla
Akalla, Finlandsgatan 30 
Sweden
Contact: Valentino Berti
0703-541656


Online registration is available until: 3/6/2018
« Go to Upcoming Event List  

Affärsretorik
En tvådagars kurs för säljare, marknadsförare och ledare i IT-branschen som behöver argumentera effektivt i affärssammanhang

Konkurrensen i IT-branschen hårdnar. Det går inte längre att se snävt på befintliga kunder, produkter och tjänster. Besluten flyttas uppåt i organisationerna. Kundernas kunder får dessutom större inflytande över affärerna. Plötsligt är det nya personer och funktioner som måste övertygas för att affärerna ska gå i hamn. Problemet är att dessa inte talar de ”språk” vi är vana vid. De övertygas inte heller av samma argument. Därför blir det allt viktigare att veta vem man ska kommunicera med, när och var det ska ske, samt inte minst hur. Med andra ord, avancerade kunskap i retorik och argumentation blir helt avgörande för att kunna möta den förändrade situationen i IT-branschen.

Kursen Affärsretorik syftar till att göra deltagarna bättre på att argumentera och övertyga i sin vardag, med särskilt fokus på utmaningar som uppstår i samband med försäljning, marknadsföring och ledarskap i IT-branschen. Det gör vi bl a genom att analysera retoriska situationer, vilka personer vi möter direkt och indirekt, vilka argument som är effektivast samt hur dessa argument kan formas och framföras ”på språng”. Som stöd har vi både den klassiska retoriken och den moderna forskningen om affärsretorik, till vilken kursledaren Tomas Nilsson själv nyligen bidragit genom sin doktorsavhandling ”Rhetorical Business”.


Målgrupp och mål
Kursen vänder sig till säljare, marknadsförare och ledare i IT-branschen som är direkt involverade i olika affärsprocesser.Målet med kursen är att förmedla kunskaper om retoriska strategier, utveckla nya färdigheter i affärskritisk argumentation samt att skapa förståelse för den egna kommunikationsstilen. Utgångspunkten är just de affärssammanhang – de retoriska situationer – som är relevanta för respektive deltagare. Därför kontaktas alla deltagare före kursstart för att ges möjlighet att påverka kursens innehåll inom ramen för ämnet affärsretorik.

Innehåll


Kursen Affärsretorik är en intensiv tvådagars kurs på akademisk nivå, anpassad för yrkesverksamma. Båda kursdagarna består av föreläsningar varvade med diskussioner, övningar och presentationer. På så sätt skapas många möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Dag 1: Introduktion till retorik och retoriska arbetsmetod

Att tänka retoriskt – vardagens affärsutmaningar i helt nytt perspektivArgumentation med stöd av förnuft och känslor (logos, ethos och pathos)Att övertyga en person, som i sin tur ska övertyga någon annanHur du strukturerar det du ska sägaAtt välja rätt ord, uttryck och berättelser för att övertyga i en specifik situationMellanmänsklig kommunikation – att tolka och förstå icke-verbal kommunikation

Dag 2: Retorisk analys och retoriska strategier
Träning i att analysera retoriska situationerTräning i att välja argument, struktur och språk anpassat efter den retoriska situationenReflektion över mina retoriska styrkor och svagheter i rollen som säljare och ledareAtt ge och få retorisk coachingUtblick – hur kan jag fortsätta utvecklas som retorikerKursledare
Kursen leds av fil dr Tomas Nilsson. Tomas Nilsson är universitetslektor och forskare inom marknadsföring, försäljning, ledarskap och retorik. Han har även lång erfarenhet av att etablera och leda kunskapsintensiva verksamheter. Som föreläsare är Tomas känd för att kunna förmedla avancerade forskningsrön på ett lättillgängligt sätt, med mängder av belysande – och ofta dråpliga – exempel från sin långa karriär som konsult och entreprenör.


I priset ingår dokumentation, lunch och kaffe

PRIS:
För IAMCP-medlemmar xx.xxxx kr exkl moms

För icke IAMCP-medlemmar är priset yy.yyyy kr exkl moms


Lennart Johansson
IAMCP Utbildning
lennart.johansson@cloudfactor.eu

Valentino Berti
IAMCP Kansli

0703 541656
more Calendar

1/24/2018
IAMCP UK Executive Roundtable with Richard Ellis

Online Surveys
Association Management Software Powered by YourMembership  ::  Legal