Contact Us   |   Join IAMCP   |   Sign In
Search
SWEDEN: Kurs i Affärsretorik för Microsoft partners
Tell a Friend About This EventTell a Friend
 

 Export to Your Calendar 3/19/2018 to 3/20/2018
When: 19 - 20 mars
09.00 - 16.30
Where: Microsoft i Akalla
Finlandsgatan 30
Akalla / Stockholm
Sweden
Contact: Valentino Berti
0703-541656

« Go to Upcoming Event List  

Affärsretorik
En tvådagars kurs i affärsretorik för att bli effektivare i vardagens
affärskommunikation

Kurser i ”presentationsteknik” har ofta ett snävt fokus på förberedda tal i mer eller mindre formella situationer. Men som alla som gör affärer vet, vardagen domineras sällan av dessa formella situationer.

I ett läge där de flesta partners säljer samma Microsofttjänst- eller produkt till ungefär samma pris så är frågan varför en kund köper av just dig? Kanske för att du har en bra webbsajt, bra övrig marknadsföring, ett bra varumärke och bra tilläggstjänster men tror du att det kan ha betydelse hur kunden uppfattar dig som säljare och vad och hur du säger det?

Samma sak gäller för en projektledare av t.ex. ett migreringsprojekt hur man får kunden att förstå och acceptera att kundens ya krav inte kan ingå i den givan offerten utan måste debiteras som ett tillägg.

Kursen Affärsretorik syftar till att göra deltagarna bättre på att argumentera och övertyga i sin vardag, med särskilt fokus på utmaningar som uppstår i samband med försäljning, marknadsföring och ledarskap. Det gör vi bl a genom att analysera retoriska situationer, vilka personer vi möter direkt och indirekt, vilka argument som är effektivast samt hur dessa argument kan formas och framföras ”on the move”. Som stöd har vi både den klassiska retoriken och den moderna forskningen om affärsretorik, till vilken kursledaren Tomas Nilsson själv nyligen bidragit genom sin doktorsavhandling ”Rhetorical Business”.

Målgrupp och mål

Kursen vänder sig till Microsoft partners och befattningar såsom säljare, marknadsförare, konsulter och ledare vars vardag präglas av en mängd affärskritiska situationer, med särskilt fokus på kundmöten.

Målet med kursen är att förmedla kunskaper om retoriska strategier, utveckla nya färdigheter i affärskritisk argumentation samt att skapa förståelse för den egna kommunikationsstilen. Utgångspunkten är just de affärssammanhang – de retoriska situationer – som är relevanta för respektive deltagare. Därför kontaktas alla deltagare före kursstart för att ges möjlighet att påverka det exakta kursinnehållet. Vi genomför även en workshop andra dagen på kursen, med handledning, kring varje deltagares konkreta utmaningar. Insikter från kursen ska kunna appliceras redan under pågående kurs.

Innehåll

Kursen Affärsretorik är en intensiv tvådagars kurs på akademisk nivå, anpassad för yrkesverksamma. Båda kursdagarna består av föreläsningar varvade med diskussioner, övningar och presentationer. På så sätt skapas många möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Dag 1: Introduktion till retorik och retoriska arbetsmetod

Att tänka retoriskt – vardagens affärsutmaningar i helt nytt perspektiv

Argumentation med stöd av förnuft och känslor (logos, ethos och pathos)

Att övertyga en person, som i sin tur ska övertyga någon annan

Hur du strukturerar det du ska säga

Att välja rätt ord, uttryck och berättelser för att övertyga i en specifik situation

Mellanmänsklig kommunikation – att tolka och förstå icke-verbal kommunikation

Dag 2: Retorisk analys och retoriska strategier

Träning i att analysera retoriska situationer

Träning i att välja argument, struktur och språk anpassat efter den retoriska situationen

Reflektion över mina retoriska styrkor och svagheter i rollen som säljare och ledare

Att ge och få retorisk coaching

Utblick – hur kan jag fortsätta utvecklas som retoriker

Kursledare

Kursen leds av fil dr Tomas Nilsson. Tomas Nilsson är universitetslektor och forskare inom marknadsföring, försäljning, ledarskap och retorik. Han har även lång erfarenhet av att etablera och leda kunskapsintensiva verksamheter. Som föreläsare är Tomas känd för att kunna förmedla avancerade forskningsrön på ett lättillgängligt sätt, med mängder av belysande – och ofta dråpliga – exempel från sin långa karriär som konsult och entreprenör.

Bokning av kursplats
Bokning av kursplats måste ske senast den 27 februari, vi måste få minst 8 deltagare för att kunna genomföra kursen. 

Pris:
För IAMCP-medlem är priset XX.XXX kronor exkl moms.


more Calendar

1/24/2018
IAMCP UK Executive Roundtable with Richard Ellis

Online Surveys
Association Management Software Powered by YourMembership  ::  Legal