Contact Us   |   Join IAMCP   |   Sign In
Search
Sweden: Nyheter för HOSTING och CLOUD partners
Register View Registrations Tell a Friend About This EventTell a Friend
 

 Export to Your Calendar 5/11/2017
When: Torsdag 11 maj
13:00 - 15:00
Where: Microsoft Akalla
Finlandsgatan 36
Akalla
Sweden
Contact: Valentino Berti
0703 541656


Online registration is available until: 5/11/2017
« Go to Upcoming Event List  

 

 

Eftermiddagsmöte för alla partners som levererar HOSTING och MOLNTJÄNSTER

IAMCP slår ihop de två intressegrupperna HOSTING och CLOUD PLATFORM FORUM till en enda grupp och passar på att informera om nyheter som berör båda grupperna.

 

Johan de Verdier (VD på Candidator och ansvarig för HOSTING-gruppen) och Lennart Johansson (grundare av Cloudfactor.nu och ansvarig för CLOUD-gruppen) är överens om att det är mycket överlappning mellan grupperna och att det då är mer effektivt att ha en gemensam mötesagenda.

Denna dag testar vi en gemensam agenda som just nu inte är 100 % klar men blir det under den närmaste veckan.

 

Preliminär agenda

13.00 Lennart och Johan hälsar välkommen och ger en introduktion till vad de båda ser händer
          inom CLOUD i allmänhet och HOSTING i synnerhet. Vi hoppas få sen en översiktlig benchmark
          mellan Azure, AWS och Google Cloud Platform.


13.20 Anders Fuchs från Microsoft ger oss statusinformation om Azure Stack samt hur partners skall kunna sälja
           in användnignen av Azure till kunderna.  Här har CSP programmet en viktig roll för hostingpartners. 

14.20 ”Branschskvaller” – vad händer allmänt på marknaden inom hosting och moln – Johans favoritämne
           Blir svårt att inte nämna GDPR ...

14.40 Vad vill ni medlemmar att IAMCP tar upp för ämnen i denna nya SIG (Speciella IntresseGrupp).
          Ypperliga möjligheter att designa mötena och informationen efter dina önskemål.

 

Välkommen med din anmälan och du får ett meddelande så fort agendan uppdateras.

 

 

Johan de Verdier

Ansvarig SIG HOSTING

 

Lennart Johansson
Ansvarig SIG CLOUD PLATFORM

 

Valentino Berti
IAMCP Kansli
0703-541656

15.00 Avslutning

Association Management Software Powered by YourMembership  ::  Legal