Contact Us   |   Join IAMCP   |   Sign In
Search
Sweden: Affärsretorik för Microsoft partners
Register View Registrations Tell a Friend About This EventTell a Friend
 

 Export to Your Calendar 12/1/2017
When: Fredag 1 dece,ber
09.00 - 10:00
Where: Microsoft
Finlandsgatan 36
Akalla
Sweden
Contact: Valentino Berti
0703-541656
« Go to Upcoming Event List  

 

Affärsretorik för Microsoft partners

Nu när många Microsoft partners säljer samma Microsoft molntjänster är det viktigt att kunna differensiera sig, antingen genom egna produkter (egen IP), suverän digital marknadsföring men om man möter kunden face to face, genom en overkligt bra presentation och retorik.

Vi har kontakt med Tomas Nilsson som Forskar och undervisar i marknadsföring, försäljning och retorik
vid Linnéuniversitetet om att han skall komma till ett frukostmöte i Stockholm med IAMCP och ger oss inblick
i vad effektiv Affärsretorik är.

Anmäl dig till denna introduktion till Affärsretorik för att känna på vad som kan förbättras i din retorik gentemot dina nya och befintliga kunder.

IAMCPs tanke är att om flera medlemmar tänder på detta ämne som kommer vi att beställa en intern IAMCP-kurs i affärsretorik, och då får de som har anmält sig till
denna introduktion förtur och i den turordning som anmälan har kommit in. Blir det många intressenter kan vi köra flera kurser,

DU SOM INTE KAN ÅKA TILL STOCKHOLM FÖR ETT FRUKOSTMÖTE !!
Vi kommer sända denna föreläsning via IAMCP-TV, så anmäl dig här men i RSVP-fältet skriver du IAMCP-TV.
 

Här är några punkter som Tomas normalt föreläser om vid sina kurser:

Vardagens affärsutmaningar i helt nytt perspektiv  
Retoriska utmaningar inom marknadsföring, försäljning och inköp  
Logos, ethos och pathos – att hitta de bästa argumenten  
Att övertyga en person, som i sin tur ska övertyga någon annan  
Myten om formell och informell kommunikation  
Affärskommunikation i sociala medier  
Värdebaserad kommunikation  
Vad säljare och inköpare kan lära av varandra för att kommunicera mer effektivt
Ju svårare publik och budskap, desto mer genomtänkt disposition  
Hur ska jag tänka för att välja rätt språk?
Varför rådet ”var dig själv” är meningslöst när vi förbereder en viktig  presentation  
Sanningens ögonblick, när jag står öga mot öga med min publik  
Att tolka och förstå icke‐verbal kommunikation  
Hur förstå och hantera mina styrkor och svagheter som retoriker  
Hur vi kan använda ”storytelling” för att nå långsiktiga  kommunikationseffekter  
Att ge och få retorisk coaching 

 

Verkar det intressant? Spännande att komma på ett entimmes frukostföreläsning?

ANMÄL DIG DÅ

 

Valentino Berti

IAMCP kansli
info@iamcp.se
0703-541656

Association Management Software Powered by YourMembership  ::  Legal