Contact Us   |   Join IAMCP   |   Sign In
Search
Välkommen till IAMCP Sweden Chapter

 

IAMCP
(International Association of Microsoft Channel Partners)
- är en ekonomisk och medlemsstyrd förening för Microsoft partners.

IAMCP finns i drygt 40 länder och den svenska föreningen grundades år 1999. Idag har IAMCP Sweden ca 140 företagsmedlemmar som representerar de främsta partnerföretagen till Microsoft.

Vi har idag medlemmar i 5 olika regioner:
Region Mitt: Avser hela Mälardalen med Stockholm som huvudort
Region Väst: Avser Västsverige med Göteborg som huvudort
Region Syd: avser Skåne med Malmö som huvudort
Region SydOst: Avser Småland och Blekinge utan någon direkt huvudort
Region Norr: Avser hela norra Sverige med Sundsvall och Umeå som huvudorter

 

Vad innebär ett medlemskap i IAMCP?

Föreningen har ett mycket gott förhållande till Microsoft och som medlem träffar du medarbetare från Microsoft på våra möten. Att vara medlem i IAMCP ger mycket goda möjligheter till nätverksbyggande vilket skapar grogrund för gemensamma affärer och leveranser.
IAMCP-medlemmar får ta del av affärsmöjligheter (leads) som kommer från Microsoft eller från andra IAMCP-medlemmar
.

Vad händer på våra medlemsmöten?

På alla medlemsmöten har vi affären i fokus, vi utbyter tips och leads med varandra. Om en medlem har behov av extra resurser eller speciell kompetens flaggas detta upp på mötet.
Vi lyssnar till föredrag om kommande produkter och tjänster från Microsoft eller också har vi bjudit in en extern föreläsare med ett ämne som är relevant för en Microsoftpartner.

Vi skapar arbetsgrupper som för olika diskussioner med Microsofts ledning och detta ger då även möjlighet till de mindre partnerföretagen att göra sin röst hörd.

Eftersom samarbete kräver att man har förtroende för varandra är en av IAMCPs viktigaste uppgifter att bjuda in till träffar där man får möjlighet att lära känna andra medlemsföretag. Affärer mellan bolag görs av människor.

Här kan du se vad som är på gång den närmaste tiden http://www.iamcp.org/events/event_list.asp


 

Vad gör IAMCP för dig?

IAMCP är en förening som bevakar dina affärsintressen i Microsofts eko-system. Vi kommenterar politiska förslag och beslut som vi anser hämmar eller försvårar partners möjligheter till att bedriva en professionell IT-verksamhet. Vi informerar pressen om marknadstrender och aktiviteter som är relevanta för markanden och eko-systemet och sist men inte minst så för vi en ständig diskussion med Microsoft för att förbättra och i många fall förenkla relationen mellan partners och Microsoft.

Vem bestämmer i IAMCP?

Det är du som medlem som bestämmer genom att välja styrelse vid föreningsstämman. Microsoft har ingen styrande funktion i föreningen, däremot har vi av naturliga skäl ett nära samarbete som bygger på professionalism.

Hur blir jag medlem och vad kostar det?

Ett krav är att ditt företag är registrerat hos Microsoft och ingår (eller planerar att söka till) i
Microsoft Partner Network (MPN).

Medlemsavgiften (årsavgift) fr.o.m 1 januari 2015 är enligt följande:

För företag med 1 - 10 anställda:         1.533 kr, ger EN kontaktperson
För företag med 11 - 50 anställda:       4.599 kr, ger TRE kontaktpersoner
För företag med fler än 50 anställda:   7.665 kr, ger FYRA kontaktpersoner

Om man vill registrera fler kontaktpersoner än vad som ingår: 1.000 kr /person och år.

Kontaktpersoner
Kontaktpersoner registreras i IAMCPs matrikel och är de som får alla meddelanden och inbjudningar till olika aktiviteter.
Dock gäller för de flesta aktiviteter att alla anställda i företaget är välkomna. När endast kontaktpersonerna är inbjudna (t.ex julluncherna med Microsoft) kommer det att framgå av inbjudan.

Fördelen med att ha flera kontaktpersoner är att flera i företaget uppmärksammar informationen och framför allt de leads (affärsmöjligheter) som från tid till annan levereras av bl.a. Microsoft till IAMCP för att skickas vidare till medlemmar.

Kontaktpersoner representerar vanligtvis följande befattningar:
VD, vice VD, säljchef, marknadschef, konsultchef, affärsurvecklare, Alliance Manager.


 

Innan du ansöker om medlemskap vill vi gärna att du läser dokumentet Code of Ethichttp://www.iamcp.org/resource/resmgr/docs/code_of_ethics.pdf

Vilka är medlemmar i IAMCP?

Föreningen har idag alla typer av partnerföretag som medlemmar;

- System Integrators (SI), företag som utvecklar kundbeställda system och applikationer på Microsofts
    plattform  (.Net, C#, SharePoint, BizTalk mm).

- Independent Software Vendor (ISV) som utvecklar och säljer en egen mjukvaruprodukt byggd på Microsofts plattform

- Infrastrukturkonsulter som bygger nät och IT-system med Microsoft produkter (Windows Server, Exchange, ForeFront mm).

- Hosters/Datacenter, företag som driver egna datacenters eller Microsoft Azuredrift

- Certifierade Utbildare (CPLS) som utbildar både partners och kunder

- Distributörer som levererar licenser och andra Microsoft-relaterade produkter till partners och återförsäljare.

- Licensspecialister som kan allt om olika licensvillkor och som säljer produktlicenser till storföretag

- Molnetleverantörer/brookers som är dedikerade att sälja och supporta Microsofts molnettjänster såsom Office 365, Intune.

- Rekryteringsföretag som är specialist på att finna Microsoftkompetenser.

 

Ansökan om medlemskap
gör du här: http://www.iamcp.org/general/register_member_type.asp

 Du kan även maila till Kansliansvarig (se nedan) och skicka med följande information på samtliga kontaktpersoner:

Antal anställda i företaget.
Namn, befattning, e-postadress samt mobilnummer till relevanta kontaktpersoner.

 

Har du frågor?
Du är välkommen att kontakta föreningens ordförande

 

Bo Bauhn, VD Retune
bo.bauhn@retune.se, tfn 0733-581000
Ordförande

.

 

 

Övriga styrelsemedlemmar för mandatperioden 2015 är:

 

Lennart Johansson, Cloudfactor.eu
lennart.johansson@cloudfactor.eu , tfn 0735001040
Vice ordförande 

 

Carl-Joachim Tönseth, regionchef Stockholm, Enfo Zipper 
mobil +46 72 1572191,
carl.tonseth@enfo.se
Ansvarig region Mitt

 

Johan de Verdier, VD Candidator AB
Mobil +46 706021680, johan.deverdier@candidator.se
Ansvarig för region Väst

Monika Christensson, Ordförande IXX IT-Partner AB,
monika.christensson@ixx.se  , tfn 0709-518109
Ansvarig IAMCP region Syd

 

Valentino Berti, VD VEBE IT-MANAGEMENT AB samt MSEMPLOY Sweden AB
valentino.berti@vebeit.se, +46 703541656
Kansli- och Informationsansvarig

        

Agneta Lindström, Director Partners and Alliances , CGI Sverige AB
Agneta.lindstrom@cgi.se, tfn 0733-984898
Ansvarig för relation med Microsoft           

           

 

 

Association Management Software Powered by YourMembership.com®  ::  Legal